TO LINK TO THE DIGITAL EDITION, CLICK IN THE FORMAT COLUMN, WHICH OPENS A NEW WINDOW OR TAB TO ACCESS YOUR DOCUMENT.
IF YOU ARRIVED HERE VIA A SEARCH ENGINE, CLICK ON "MAIN MENU" (ABOVE) FOR GENERAL SITE INFORMATION.
DIGITAL BOOK INDEX IS USER SUPPORTED. TO MAKE A SMALL CONTRIBUTION, PLEASE CLICK HERE:  DONATION U.S. History: Immigration: Immigrant & Ethnic Communities: Swedish & Finnish


FOR RELATED PAGES ON IMMIGRATION & ETHNICS: CLICK HERE1
Author Title Edition Format Price Puborg
Arbetsmetoder I Amerika 1908Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Mormonvarfningen i Sverige [Mormon Church, Sweden] 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Smabruksrerelsen a de Brittiska oarne, samt, Inre kolonisationen i Preussen och Forenta Staterna 1909Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Soihtu; sosialistinen kuukauslehti [1905: 1-6; 1906: 1-6; Hancock, Mich.?; Finnish-Amer. Communists; socialism 1905- Graphic PDF Free Harvard
Tyovaen kalenteri [Labor unions; Finns; periodicals] n.d. Graphic PDF Free Harvard
Univ. of Wisc.-Madison Scandinavian-American Publisher Holdings, 1840-1920 [Danish, Swedish, Norwegian] (comp 2004-5 PDF Free UWiscMadison
Uppgifter rorande svenskarnas stallning i vissa frammande lander: afvenson uttalanden angaende atgarder for at 1911Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Utdrag ur uttalanden som till Emigrationsutredningen inkommit: fran rikets hushallningssallskap, skogsstaten, 1909Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Uttalanden I emigrationsfragan 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Uttalanden rorande Sveriges industri, handel och sjofart som till Emigrationsutredningen inkommit: fran handel 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Utvandringsvasendet i Sverige: ofversikt af gallande forfattningar och deras tillampning 1909Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Acrelius, Israel A History of New Sweden: or, The settlements on the River Delaware 1876 Graphic PDF Free Harvard
Ander, O. Fritiof T. N. Hasselquist: the career & influence of a Swedish-American clergyman, journalist, & educator 1931 Graphic PDF Free Harvard
Angered-Strandberg, Hilma Den nya varlden [Swedish Americans] 1917Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Anjou, Lars Anton, bp. of Wisby, 1803-84 The history of the reformation in Sweden. (Tr. from the Swedish by Henry M. Mason) 1859 NY Graphic Html Free MOA-UMich
Babcock, Kendric Charles The Scandinavian element in the US c1914] Graphic PDF Free Harvard
Bagge, Gosta Utvandrarnes egna uppgifter: upplysningar inhemtade genom Emigrationsutredningens agenter afvensom bref fran s 1908Stklhm Graphic PDF Free Harvard
Beckman, Ernst Johan Amerikanska studier 1883Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Berger, V. Svensk-amerikanska meditationer 1916 Graphic PDF Free Harvard
Canada Congregational Missionary Soc. Our Scandinavian missions [Congregational churches] 1904 Graphic Free UCalgary
Cassel, H. Bland Svenskar och Yankees En Svensk tidningsmans minnen fr n Amerika 1894]Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Clay, Jehu Curtis Annals of the Swedes on the Delaware from their first settlement in 1636, to the present time 1858 Phila. Graphic PDF Free Harvard
Dannstrom, Isidor 1812-97 Fran Sverige till Amerika: rad och upplysningar for landsman som amna utflytta till den nya verlden; dels bear 1855Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Davis, Cushman Kellogg 251st anniversary of the first Swedish settlements in America 1889 Minn. Graphic PDF Free Harvard
Douglas, Lee V. Swedish-American Genealogy & Local History: Selected Titles at the Library of Congress n.d PDF Free Libr Congress
Edstrom, Sylvia Memoirs of the Edberg [Alberta] pioneers [scandinavians] 1955 Graphic Free UCalgary
Fonkalsrud, Alfred O. The Scandinavian-American 1915 Graphic PDF Free Harvard
Forsta Svenska Evangeliskt Lutherska For Jubel-Album, med en kort historik, 1854-1904 1904RkIslnd Graphic PDF Free Harvard
Hotchkin, Samuel Fitch Early clergy of Pennsylvania & Delaware [Episcopal church; Swedish Amer.] 1890 Phila. Graphic PDF Free Harvard
Independent Order of Vikings Runristningar: Independent Order of Vikings, 1890-1915 [Swedish-Americans, registers] 1915 Chi. Graphic PDF Free Harvard
Johnson, Amandus, 1877-1974 Swedish Contributions to American national life, 1638-1921 [Comm. of the Swedish Section of America's Making] 1921] NY Graphic PDF Free Harvard
Johnson, Amandus, 1877-1974 The Swedish settlements on the Delaware, 1638-1664 (2 vols.; Swedish Colonial Society] 1911 Phila. Graphic PDF Free Harvard
Johnson, Amandus, 1877-1974 The Swedish settlements on the Delaware, 1638-1664, v 1 ... & relations to the Indians, Dutch, & English [illus.; Swedish Colonial Soc.] 1911 Phila. PDF Kindle EPub Free RutgersUniv
Johnson, Amandus, 1877-1974 The Swedish settlements on the Delaware, 1638-1664, v 2 ... & relations to the Indians, Dutch, & English [illus.; Swedish Colonial Soc.] 1911 Phila. PDF Kindle EPub Free RutgersUniv
Johnson, Eric Svenskarne i Illinois Historiska anteckningar, 1880 Graphic PDF Free Harvard
Kandiyohi County (Minn.) Minnesalbum, svenska ev. lutherska Tripolis-f rsamlingen, Kandiyohi County, Minnesota, 1868-1918. Utgifven med 1918] Graphic PDF Free Harvard
Lindblom, Ernst Svenska teaterminnen fran Chicago: anteckningar och anekdoter 1916] Graphic PDF Free Harvard
Marmier, X Ebba: or the Emigrants in Sweden. Tr. Fayette Robinson (Intl. Mag of Lit, Art, & Sci.; fiction?) 1850 Graphic Free CornellU
Mattson, Hans 1832-1893 Reminiscences: The Story of an Emigrant [Swedish-Americans; Minnesota; western Americana] 1891SPaul Graphic PDF Free Harvard
Melander, Richard I Sitting Bulls land: skildring fran granslifvet i Amerikanska vastern [Dakota indian wars 1876; Missouri, Swe 1892Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Minneapolis (MN) 250th anniversary of the first Swedish settlement in America Sept 14th, 1888. Minneapolis, Minn 1889c]Minn. Graphic PDF Free Harvard
New Sweden (ME) Celebration of the decennial anniversary of the founding of New Sweden, Maine, Jul 23, 1880 1881 Graphic PDF Free Harvard
Nisbeth, Hugo 1837-87 Emigrantens van: hjelpreda for den swenske utwandraren af hwarje klass [textbook for foreign speakers] 1881]Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Norberg, Otto Svenska kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika: (I F. D. kolonien Nya Sverige) 1893] Graphic PDF Free Harvard
Olson, Ernst Wilhelm History of the Swedes of Illinois 1908 Graphic PDF Free Harvard
Pearson, Peter Henry Prairie Vikings [Swedish-Amer., pioneer life, Kansas - fiction] c1927] N.J. Graphic PDF Free Harvard
Raittiuskansan kalenteri (Ishpeming, Mic Raittiuskansan kalenteri [temperance - Almanacs, Finnish] (v. 24-25, 1920-22) 1919-[193-? Graphic PDF Free Harvard
Schersten, Albert Ferdinand The Relation of the Swedish-American Newspaper to the Assimilation of Swedish Immigrants 1935 Graphic PDF Free Harvard
Schroeder, Gustavus Wilhelm History of the Swedish Baptists in Sweden & America: ... the origin, progress & results of that missionary wor 1898 Graphic PDF Free Harvard
Skarstedt, Ernst California och dess svenska befolkning 1910Seattle Graphic PDF Free Harvard
Skarstedt, Ernst Svensk-amerikanska folket i helg och socken; strodda blad ur svensk-amerikanernas historia, deras oden och bed 1917] Graphic PDF Free Harvard
Skarstedt, Ernst Vagabond och redaktor: lefnadsoden och tidsbilder [Swedes; internal migration; homestead] 1914Seattle Graphic PDF Free Harvard
Skarstedt, Ernst Vara pennfaktare: lefnads- och karaktarsteckningar ofver svensk-amerikanska tidningsman [Swedish-Amer. lit.] 1897SFrnsco Graphic PDF Free Harvard
St. John's Swedish Evangelical Lutheran Minnesskrift S:T Johannes-f rsamlingens tjugufem rs-f st den 16-19 Sept 1916 [St. John's Swedish Evangelical L 1916 Graphic PDF Free Harvard
Stocker, Clara. Dedication: Biography of a Free Spirit [Free Christian Church; typescript; Finns, Unitarians, Risto Lappala d. 19--] Graphic PDF Free Harvard
Stolpe, Per Geografiska betingelser for naringslifvet inom Sveriges olika landsdelar [natural resources, human geography 1912Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Sundbarg, Gustav Allmanna ekonomiska data rorande Sverige: ofversikter och jamforelser 1912Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Sundbarg, Gustav Betankande i utvandringsfragan och darmed sammanhangande sporsmal jamlikt Kungl. brefvet den 30 januari 1907 1913Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Sundbarg, Gustav Den svenska och europeiska folkoknings- och omflyttnings-statistiken, i sina hufvuddrag [Sweden, population s 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Sundbarg, Gustav Ekonomisk-statistisk beskrifning ofver Sveriges olika landsdelar 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Sundbeck, Carl Svensk-amerikanera, deras materiella och andliga strafvanden, anteckningar fran en resa I Amerika fpretagen me 1904]RckIsl Graphic PDF Free Harvard
Sundbeck, Carl Svenskarna i Amerika: deras land, antal och kolonier: en kort ofversikt till tjanst for emigranter och for var 1900] Graphic PDF Free Harvard
Swan, Gustaf N Svenskarna i Sioux City: n gra blad ur deras historia 1912 Graphic PDF Free Harvard
Swedish Colonial Society Swedish Colonial Society: Constitution, by-laws, meetings, & publications: w/list of officers, members, & asso 1917 Phila. Graphic PDF Free Harvard
Swedish-American Hist. Society Year-book of the Swedish-American Historical Society = Svensk-amerikanska historiska s llskapets rsbok 1907 Chi. Graphic PDF Free Harvard
Watonwan County (Minn.) Minnesalbum utgifvet af Svenska lutherska st Sveadahls-f rsamlingen I Watonwan County, Minn., med anledning af 1920 Graphic PDF Free Harvard
Wohlin, Nils Richard Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige, 1751-1900: statistisk-demografisk studie pa grundval af de svensk 1909Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Wohlin, Nils Richard Faran af bondeklassens undergrafvande i sammanhang med de gamla arfvejordaskadningarnas upplosning, emigration 1910Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Wohlin, Nils Richard Torpare-, backstugu- och inhysesklasserna: ofversikt af deras uppkomst, tillvaxt och aftagande med sarskild ha 1908 Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Wohlin, Nils Richard Utvandringslagstiftning: ofversikt af dess utveckling och nuvarande beskaffenhet i Europas olika stater 1908Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Wohlin, Nils Richard 1881-1948 Jordstyckningen [peasantry, land tenure -- Sweden -- history, statistics] 1911Stkhlm Graphic PDF Free Harvard
Zilliacus, Konni Siirtolaisia; iirtolaisia:kertomuksia Ameriikan suomalaisten elamasta [Finnish short stories; fiction; immigra 1897] Graphic PDF Free Harvard
Zilliacus, Konni Siirtolaisseikkailuja: kolmas kokoelma kertomuksia ameriikan suomalaisten elamasta [Finns; fiction; immigratio 1898 Porvoo Graphic PDF Free Harvard
Zilliacus, Konni Taavetti Anttilan kohtalo: aavetti Anttilan kohtalo :y.m. kertomuksia ameriikan suomalaisten elamasta [Finns, 1898 Graphic PDF Free Harvard

1

Copyright (C) 2000-2022  Digital Book Index
PUBLISHER: THOMAS R. FRANKLIN
Burt Franklin & Sons (New York)

SOFTWARE DEVELOPMENT BY CARVING IT, Pune, India